Archiv rubriky: Historie oboru

Historie oboru

1990/1991
Založení Slezské univerzity v Opavě a Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
2006/2007
Založení oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (KDD). Vedoucí oboru Mgr.
Pavla Bergmannová.
2007/2008
Ve dnech 8. až 11. listopadu 2007 proběhl poprvé festival Na cestě, iniciovaný a organizovaný
samotnými studentkami historicky prvního ročníku oboru KDD v jejich druhém roce studia. Ze spontánní,
jednorázové, původně studentské aktivity se záhy vyvinula očekávaná každoroční opavská událost, jako
profilová aktivita oboru rovněž následně zařazená do studijního plánu.
2009/2010
Představení prvních výsledků projektu 3jsou3, následně realizovaného každoročně díky podpoře
agentury DILIA a jejímu Divadelního grantu. Umožňuje studentům KDD vybrat si z její nabídky a
předvést formou scénických čtení trojici dosud neuvedených divadelních textů (z nichž jeden může vzejít
z pera studenta KDD, přičemž agentura Dilia jej poté přejme do své správy a zařadí do svého katalogu).
Projekt 3jsou3 tak umožňuje oboru KDD realizaci vlastních inscenačních počinů. Jejich prezentace tvoří
pak součást náplně festivalu Na cestě, který studenti kompletně zajištují z hlediska produkčního a
dramaturgického.
Studenti KDD (sdruženi v souboru Přeseděla jsem si nohu) se představili na brněnské divadelní
přehlídce ŠPÍL-BERG s inscenací Racek aneb Zkouška souboru (koláž úryvků ze hry A. P. Čechova)
v režii pedagožky oboru Hany Volkmerové.
2013/2014
Čtyřdenní intenzivní divadelní soustředění oboru KDD (duben 2014) v Rychlebských horách.
Založení studentského divadelního souboru Dramkrou studentem KDD Jakubem Plaskurou.
Premiéra první inscenace Zítra bylo líp (11. 6. 2014) proběhla v Loutkovém divadle Opava v rámci
Opavského majálesu. Od svého založení se soubor těší nejen popularitě u svého cílového diváka, ale
také odbornému zájmu, potvrzovanému festivalovými oceněními.
2014/2015
Prostřednictvím oboru KDD se Slezská univerzita jako první instituce v Opavě a jako jedna z mála
vysokých škol v republice zapojila do celosvětové kulturní akce Noc divadel (15. 11. 2014). V jejím
rámci vyhlásili také pedagogové KDD – iniciátoři obou unikátních událostí – vítěze 1. ročníku
recenzentské soutěže Fokus Divadlo. K mimořádnosti večera přispěly i další události: křest 1. čísla
divadelního měsíčníku NaDivOko (založeného studenty KDD) a dvojice scénických čtení
dramatických textů z pera studentek KDD (Kolotoč Alžběty Novotné a Nebeská kavárna Amálie Křížové).
V lednu 2015 se vedoucím oboru stává Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
V tomto akademickém roce došlo rovněž k založení oblíbeného cyklu diskusních pořadů Setkání
s osobností, který přivádí na Slezskou univerzitu výjimečné hosty: „lidi od divadla“, které považujeme za
profesně i morálně výjimečné, a tedy nanejvýš inspirativní.
Premiéra inscenace Bejrútský nářez, kterou nastudovali studenti 3. ročníku KDD ve spolupráci
s divadelním sdružením THeatr Ludem Ostrava.
Prezentace dramatické tvorby studentů KDD (Kolotoč a Nebeská kavárna) v rámci
komponovaného pořadu Nebe v Ostravě (Stará Aréna Ostrava, 5. 3. 2015).
2015/2016
Založení Kroniky oboru KDD.
Náslechy a praxe v oblasti divadelního lektorství (resp. uměleckého vzdělávání) v Národním
divadle moravskoslezském Ostrava (Ateliér pro děti a mládež při NDM) pod vedením divadelních
lektorek NDM Terezy Strmiskové, Radany Otipkové a Jany Cindlerové (leden 2015).
Vznik nové webové stránky oboru (http://kdd.fpf.slu.cz). Autorem vizuální podoby je student
KDD Marek David (leden 2015).
2. ročník Noci divadel a soutěže o nejlepší divadelní recenzi Fokus Divadlo (21. 11. 2015, Café
Evžen Opava).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2015).
Odborný výlet do Prahy (listopad 2015) zahrnoval návštěvu Musea Kampa, prohlídku

Činoherního klubu pod vedením Petry Honsové a návštěvu Divadla na Vinohradech (nejen večerního
představení, ale před ním i konference o Františku Zavřelovi).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (prosinec 2015) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Literární kabaret posluchačů Slezské univerzity v Opavě a pedagogů KDD, který v rámci
předmětu Umělecký přednes připravila externí pedagožka MgA. Gabriela Zelená Sittová (17. 12. 2015,
kavárna AlterNativa).
Studentské konference Ústavu bohemistiky a knihovnictví (1. 3 2016) se s velkým ohlasem
auditoria zúčastnila studentka oboru KDD Tereza Kmoníčková (3. roč.) s příspěvkem „Tvorba Magdaleny
Frydrych Gregorové“.
Obor KDD ve spolupráci s festivalem Další břehy 2016 uvádí křest výjimečného díla
japanoložky Denisy Vostré Předpoklady japonské scéničnosti (10. 4. 2016, Sakura Dojo).
Rodinné kořeny – veřejná realizace strukturovaného dramatu Amálie Křížové, studentky KDD
(2. roč.), pod pedagogickým vedením MgA. Gabriely Sittové v rámci předmětu Dramatická výchova (17.
5. 2016, Don Bosco Ostrava).
2016/2017
Návštěva Minoritského kláštera v Opavě (19. 9. 2016).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2016).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (listopad 2016) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Dvoudenní odborný výlet do Prahy (10. a 11. 1. 2017) zahrnoval návštěvu představení ve
Švandově divadle a v Divadle na Vinohradech, exkurzi do Divadelního oddělení Národního muzea s
přednáškou Lenky Šaldové a účast na křtu knihy Jany Cindlerové Dramaturgie her Karla Čapka (DnV).
Studentka KDD Jasmína Finkeová (3. roč.) se úspěšně účastní Studentské konference Ústavu
bohemistiky a knihovnictví (28. 2. 2017) s příspěvkem „Festival v teorii, historii a praxi“.
Návštěva divadelního oddělení Slezského muzea v Opavě (21. 2. 2017) v doprovodu jeho
kurátorky Mgr. Sylvy Pracné.
Zahájení provozu interní knihovny KDD (únor 2017). 1. knihovnice – studentka KDD Petra
Fusová (1. roč.).
Studenti oboru KDD působí jako recenzenti na festivalu Malá inventura v Praze (22. 2. – 1. 3.
2017).