Archiv rubriky: přijmací zkoušky

Informace k přijmacím zkouškám

TZ: formou písemného testu prověřuje schopnosti a dovednosti vycházející z obecných znalostí z divadelní oblasti, z oblasti českého (slovenského) jazyka, literatury, filmu a orientaci v oblasti kultury a společenského dění.
ÚZ: vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče. Analýza předloženého dramatického textu a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce, rozprava nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní literární nebo dramatická tvorba, recenze, úvahy, analýzy apod.).
Obě části přijímací zkoušky probíhají v týž den.