Archiv rubriky: přijmací zkoušky

Informace k přijmacím zkouškám

pohovor

vykonávají jen úspěšní absolventi talentové zkoušky. Zjišťuje další schopnosti uchazeče. Analýza předloženého dramatického textu a vypracování dramaturgicko-režijní koncepce, rozprava nad zaslanými materiály (seznam zhlédnutých inscenací či přečtených dramatických textů, vlastní literární nebo dramatická tvorba, recenze, úvahy, analýzy apod.).