Archiv rubriky: festival Na cestě

www.festivalnaceste.cz

Povídková soutěž: Vlasti a múzám

Obor Kulturní dramaturgie Slezské univerzity v Opavě vyhlašuje k příležitosti 100. výročí vzniku samostatného Československa literární soutěž „Vlasti a múzám“ o nejlepší povídku na téma vlastenectví, láska k vlasti, občanství. Zapojit se do soutěže může kdokoliv od 13 do 100 let. Zasílat můžete v tištěné i elektronické podobě. Do 28. 9. 2018, vyhlášení vítězů proběhne do 28. 10. 2018.

 Text k inspiraci:

Patriae et musis – Vlasti a múzám. Tak zní věnování na průčelí Stavovského (dříve Nosticova) divadla v Praze, které nechal postavit osvícenský aristokrat František Antonín hrabě Nostic-Rieneck. Hrabě Nostic, ač byl vychován německy a česky nedokázal sestavit smysluplnou větu, se považoval za Čecha a své vlastenectví nespojoval s národem či jazykem, ale územím, ve kterém by měly národy žít v souladu, rovnováze a lásce k společné vlasti.
 Literární soutěž je rozdělena do tří věkových kategorií.
  1. Kategorie – mládež: 13-17 let
  2. Kategorie – studenti: 18-25 let
  3. Kategorie – dospělí: 26-100 let

Soutěžní práce bude hodnotit komise, v níž budou zasedat hodnotící z řad studentů Kulturní dramaturgie, odborných pedagogů Kulturní dramaturgie SLU a člen spolku Vlastenci.cz. Z každé kategorie budou oceněny 3 nejlepší práce.Vítězné povídky ve všech třech kategoriích získají zvláštní cenu v podobě nastudování jejich vítězných prací studenty KDD v podobě scénického čtení na literárním večeru v rámci studentského festivalu Na cestě v listopadu 2018.

Své práce SPOLEČNĚ S TOUTO PŘIHLÁŠKOU
Přihláška soutěž KDD
zasílejte buď elektronicky na email: kdd.soutez@gmail.com 

nebo na adresu:
Kulturní dramaturgie
Slezská univerzita v Opavě 
Bezručovo nám. 885/14, Předměstí, 746 01 Opava

Účastník soutěže dává souhlas se zpracováním osobních údajů v rozsahu – jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, e-mailový kontakt, adresa, včetně kontaktu na zákonného zástupce.

Všichni soutěžící musí odevzdat vyplněnou přihlášku (v tištěné podobě nebo elektronicky naskenovanou), ve které uvedou: Název povídky, jméno a příjmení, datum narození, adresu, e-mail, telefon, u nezletilých kontakt na zákonného zástupce s jeho podpisem

Organizátoři se zavazují, že údaje o účastn

ících nebudou komerčně zneužity, ani poskytnuty třetím osobám.

Autor uděluje souhlas se zpracováním svých osobních údajů dle zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a současně uděluje souhlas se zveřejněním soutěžního textu v dokumentech vyhlašovatele a organizátorů soutěžev souladu se zákonem č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Současně autor prohlašuje, že odevzdaná soutěžní práce je jeho vlastním dílem.Účastník soutěže poskytuje souhlas, aby fotografie pořízené v souvislosti s konáním projektu, byly uveřejněny v rámci medializace a závěrečného vyhodnocení.

Organizátoři:

Adam Poštolka
kontakt: adampostolka@gmail.com

Hasan Zahirović – šéf oboru KDD

 

Festival opět Na cestě, tentokrát Rovnou za nosem!

Letošní již 11. ročník studentského multižánrového festivalu Na cestě, každoročně pořádaný studenty Slezské univerzity oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (KDD) nese tentokrát podtitul „rovnou za nosem”. Návštěvníci si tedy mohou ve dnech 22.-25.10.2017 vychutnat Opavu ve festivalovém kabátku.
Více informací o festivalu a časový harmonogram se dozvíte na www.festivalnaceste.cz nebo FB stránce Festival Na cestě.

ohlédnutí za minulým 10. ročníkem:

Podesáté_Na cestě_2016_Opava_kulturní

Tohle všechno a mnohem víc… pouze ve třech dnech. 😉 Zvládli jsme to. Velké díky vám všem, kteří jste přišli na náš festival a srdečné díky kolektivu studentů z AVT za toto krásně oblačné video. Bylo to velkolepé. 🙂

Zveřejnil(a) Festival Na cestě dne 3. prosinec 2016