Dr ALICE OLMOVÁ

ŽIVOTOPIS

Narodila se s příchodem jara v Českém Těšíně v roce 1971. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Karviné v roce 1989 začala pracovat jako inspicientka v Těšínském divadle. V roce 1992 byla přijata na Divadelní akademii do Varšavy, obor divadelní věda, dramaturgie. Aktivně zde spolupracovala s Českým centrem ve Varšavě (organizátor kulturních akcí, překladatelka). Doktorát získala na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Po ukončení studia nastoupila jako dramaturgyně do Těšínského divadla v Českém Těšíně (1997–1999, 2000–2004), v letech 1997–1999 působila jako vedoucí polského vysílání v  regionální televizi TV Local Stonava.

Od roku 2000 je pedagogem odborných předmětů (dějiny divadla, teorie divadla a rozbor dramatu, umělecký přednes, jevištní praxe, historicko-estetický seminář) na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

Spolupracuje s Ostravskou univerzitou, Vyšší odbornou školou J. A. Komenského v Ostravě a od roku 2014 i s oborem Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na FPF Slezské univerzity v Opavě. Příležitostně spolupracuje s Těšínským divadlem, regionálním tiskem, ostravskou televizí a Českým rozhlasem Vltava (např. Rok polského divadla).

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Osobnosti polské divadelní režie, „Zlatá šedesátá“ v českém divadle

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie, stati v knihách, monografiích 

OLMOVÁ, Alice. Jmenná hesla označená zkratkou JA. In Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Ostrava 2005, ISBN: 80-7368-024-6

 

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

OLMOVÁ, A. Mrożek w Czechach w latach 1963–1995. In Teatr bez granic, Divadlo bez hranic, Uniwersytes Śląski, Filia v Cieszyně, Cieszyn 1999, s 79-85

OLMOVÁ, A. Polské drama na jevištích Čech, Moravy a Slezska v letech 1945–1997. In O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého, Olomouc 2004, s. 281–286

OLMOVÁ, A. Zapomenutý či objevovaný Gomrowicz na českých divadelních scénách. In O divadle 2008, Univerzita Palackého, Olomouc 2009, s. 67–71

OLMOVÁ, A. Fenomém Fredro. In O divadle 2013, Univerzita Palackého, Olomouc, e-kniha na adrese http://www.filmadivadlo.cz/down/o_divadle_2013.pdf

OLMOVÁ, A. Úvodem. In Divadlo v české a polské literatuře. Teatr w literaturze czeskiej i polskiej, sborník z mezinárodní vědecké konference, Opava, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2015, s. 8, spol. s L. Martinek,  ISBN 978-80-7248-668-7. https://literaturanaslu.files.wordpress.com/2015/01/divadlo.pdf

 

Překlady

Almanachy hudebního festivalu Viva il canto, Cieszyn 2009-2012 (překlady z jazyka polského)

Spolupráce s nakladatelstvím De Agostini Praha v letech 2009 -2010 (překlady z jazyka polského)

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Dramaturg maturitních a absolventských představení na JKGO

2015: dramaturg inscenace – M. Krobot: Idiot (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 20. 4. 2015)

2015: dramaturg inscenace – J. Otčenášek – K. Urbánek Romeo, Julie a tma (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 27. 2. 2015)

2014: dramaturg inscenace – F. G. Lorca  Láska dona Perlimplina a vášnivost Belisina (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 19. 5. 2014)

2013: dramaturg inscenace – Werner Schwab  Prezidentky (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 14. 5. 2013)

2012: dramaturg inscenace – William Shakespeare: Veselé paničky windsorské (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 19. 4. 2012)

2011: dramaturg inscenace – Pavel Kohout: Arthurovo Bolero (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 11. 4. 2011)

 

 

GRANTY A PROJEKTY

V současné době zapojena do projektu Ostravské univerzity „Stopami Poláků“, tématem jejího zájmu jsou polští divadelníci v divadlech v Českém Těšíně, Ostravě a v Opavě.

 

 

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

OLMOVÁ, A. Mrożek w Czechach w latach 1963–1995. Přednáška na konferenci Divadlo bez hranic, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, Cieszyn 17. 10. 1997

OLMOVÁ, A. Polské drama na jevištích Čech, Moravy a Slezska v letech 1945–1997. Přenáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého, Olomouc, 20.– 22. 11. 2003

OLMOVÁ, A. Zapomenutý či objevovaný Gomrowicz na českých divadelních scénách. Přednáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku III, Univerzita Palackého, Olomouc, 8. 10. 2008

OLMOVÁ, A. Fenomén Fredro. Přednáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc, 15. 11. 2013

 

Napsat komentář