MgA. HANA VOLKMEROVÁ, roz. GALETKOVÁ

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1975 v Uherském Hradišti, kde v letech 1989-1993 studovala na gymnáziu. V letech 1994-1999 studovala na JAMU v Brně obor divadelní dramaturgie pod pedagogickým vedením prof. Josefa Kovalčuka a v roce 1999 byla promována magistrem umění. V roce 2007 studovala na Katedře alternativního a loutkového divadla DAMU v Praze obor režie pod pedagogickým vedením doc. Miroslava Krobota. V současné době studuje v doktorském studijním programu na JAMU v Brně, v Ateliéru výchovné dramatiky pro neslyšící pod pedagogickým vedením prof. Zoji Mikotové.

V letech 2002–2004 působila jako lektorka dramaturgie v Městském divadle Zlín. Zde měla na starosti především dramaturgickou linii inscenací pro děti a mládež (Andělův betlém, Strašpytýlek). V této době působila také jako pedagog na VOŠ umělecké ve Zlíně a v divadle Mandragora společně s Tomášem Volkmerem vytvořila inscenaci Lord Nesmysliterátor. Od roku 2004 působila jako osoba samostatně výdělečně činná jako dramaturgyně, režisérka a pedagožka v různých divadlech v České republice, na Slovensku a v Polsku (Teatr Rabcio Rabka–Zdroj, Spišské divadlo Spišská Nová Ves, Theatr ludem Ostrava, Městské divadlo Zlín, Studio Z, divadlo Mandragora, Divadlo Tramtarie, Scéna Bajka Těšínské divadlo…).

V roce 2005 společně s přáteli založila v Ostravě neziskovou organizaci občanské sdružení THeatr ludem. Hned v počátcích působení sdružení získalo grant Mezinárodního visegrádského fondu na inscenační projekt V4V – Women for Visegrad, ve kterém čtyři ženy ze čtyř států Visegrádské čtyřky vytvořily inscenaci Rozprávka/Pohádka/Bjaka/Mese.

V letech 2007-2012 působila jako interní pedagog na Slezské univerzitě v Opavě, od roku 2012 jako externí pedagog. Zároveň od roku 2007 působila a stále působí jako externí pedagog na Katedře primární a alternativní pedagogiky na Ostravské univerzitě v Ostravě.

V roce 2012 byla přijata do Divadlo loutek Ostrava na pozici divadelního lektora a připravuje a realizuje zde umělecko-vzdělávací programy pro děti MŠ, žáky ZŠ, studenty středních a vysokých škol i širokou veřejnost. Je členem dramaturgické rady dvou významných mezinárodních festivalů, Spectaculo Interesse a Divadla bez bariér Ostrava.

Až do současnosti působí jako předsedkyně a umělecká ředitelka spolku Theatr ludem Ostrava, kde v roce 2014 realizovali za spolufinancování EU, ESF, MŠMT a DVPP OPVK projekt Loutka jako nástroj vzdělávání. Vzdělávání (semináře, workshopy) praktikujících pedagogů a pedagogických pracovníků realizuje Theatr ludem se svými lektory dosud.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Dramaturgický workshop II, Workshop divadelní inscenace II, Dramaterapie, Workshop divadelní inscenace I, Dramaturgický workshop I

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie, stati v knihách, monografiích

CISOVSKÁ, H., GALETKOVÁ, H., KÁŇOVÁ, Ž., KARAFFA, J. Rozvoj klíčových kompetencí dramatickou výchovou a jejich evaluace. Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta.2010.  ISBN 978-80-7368-879-0

 

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

VOLKMEROVÁ-GALETKOVÁ, H. Edukace loutkou aneb loutkové divadlo jako nástroj výchovy a vzdělávání, s.182-204 a s.2018-227, příspěvek ve sborníku NOVÁK, Vl. Divadelní tvorba ve specifických skupinách, vyd.1, vydala Akademie múzických umění v Praze, Praha, 2013, s. 232, ISBN 978-80-7331-289-3

GALETKOVÁ, H. Terapie loutkou – seznámení s arteterapeutickou aktivitou využívající loutek. Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, sborník anotací příspěvků z konference s mezinárodní účastí, vyd.1, vydala Masarykova univerzita, Brno, 2009, s. 9. ISBN 978-80-210-4849-2

 

Články v nerecenzovaných časopisech a sbornících

Studie:

VOLKMEROVÁ, H, Loutka jako nástroj vzdělávání, vyd.1, vydal THeatr ludem, Ostrava, 2014, s.124, ISBN 978-80-260-5861-8

VOLKMEROVÁ, H., KREČMEROVÁ, G., MASAŘÍKOVÁ, P. Vzdělávání prostřednictvím loutek v českém prostředí, s. 19-25, příspěvek v odborné publikaci Loutka jako nástroj vzdělávání, vyd.1, vydal THeatr ludem, Ostrava, 2014, s.124, ISBN 978-80-260-5861-8

VOLKMEROVÁ, H. Seznámení s různými typy loutek, s. 27-46 příspěvek v odborné publikaci Loutka jako nástroj vzdělávání, vyd.1, vydal THeatr ludem, Ostrava, 2014, s.124, ISBN 978-80-260-5861-8

VOLKMEROVÁ,H., KARAFFA, J., IŠKIEVOVÁ, I. Příklad lekce s využitím loutky, s.57-65 příspěvek v odborné publikaci Loutka jako nástroj vzdělávání, vyd.1, vydal THeatr ludem, Ostrava, 2014, s.124, ISBN 978-80-260-5861-8

GALETKOVÁ, H. Barvička, Mašlička a Olda. Loutkář, 2012, č.5/2012, s.2012-2013, ISSN 1211-4065

GALETKOVÁ, H. Edukace loutkou. Vzdělávací aktivita s terapeutickými účinky využívající loutek, Tvořivá dramatika, 2010, roč. 21, č. 1, ISSN 1211-8001

Časopisecké a novinové recenze:

GALETKOVÁ, H., KREČMEROVÁ,G. Theatr ludem v Portugalsku inspiroval i byl inspirován, Amatérská scéna, 2012, r. 58. č.1/2012, s.35. ISSN 0002-6786.

 

Redakční práce

GALETKOVÁ, Hana, Česko-slovenský divadelní festival Setkání09Stretnutie – festivalový zpravodaj Remazury, 1. Vydání, Zlín, Městské divadlo Zlín (šéfredaktorka a autorka textů a divadelních recenzí)

GALETKOVÁ, Hana, Česko-slovenský divadelní festival Setkání11Stretnutie – festivalový zpravodaj Suflér, 1. Vydání, Zlín, Městské divadlo Zlín (šéfredaktorka a autorka textů a divadelních recenzí)

VOLKMEROVÁ, Hana. Dětská scéna 2014 – festivalový zpravodaj z národní přehlídky dětského divadla, 1. Vydání, Svitavy, roč. 43, Fabrika Svityv 2014, 124 stran. (šéfredaktorka a autorka textů o dětském divadle)

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Výběr z dramaturgické práce na inscenacích v letech 2002-2013:

  1. Kundera: Jakub a jeho pán (absolventská inscenace, Studio Marta Brno)

Fr. Nepil: Strašpytýlek (Městské divadlo Zlín)

  1. Galetková: Andělův betlém (Městské divadlo Zlín)

Autorské čtení z knihy Andělovy pohádky (Divadlo loutek Ostrava, Městské divadlo Zlín)

  1. S. Puškin – J. Ibragimov: O rybáři a rybce (Divadlo loutek Ostrava)
  2. Galetková „Strom pohádek“ (Divadlo loutek Ostrava)

M.Gerbocová – H. Galetková: Polárna rozprávka (Spišské divadlo. SK)

Fairy-tale (mezinárodní divadelní projekt W4V/V4W) (THeatr ludem Ostrava)

Bukovčan: Slučka pre dvoch (Spišské divadlo SK)

Janosh: „Ach, aká nádherná je Panama (Spišské divadlo, SK)

  1. Gerbocová – spol., H. Galetková: Kum a plum (Teatr Rabcio, PL)

Bří Grimmové: Sněhurka a 7 trpaslíků (Teatr im.Alexandra Sewruka, PL)

  1. Volkmerová: Dlouhý, Široký a Bystrozraký (Scéna bajka, Těšínské divadlo, CZ/PL)

 

Výběr z režijní práce:

Ondráš a Juráš, Malé Zálesí Luhačovice                       květen 2003

Putování za solí!, THeatr ludem,Ostrava            srpen 2004

Lord NESMYSLiterátor, SD Mandragora ZSVOŠU Zlín  listopad 2004

Za tkalcovským stavem, THeatr ludem, Ostrava            prosinec 2005

Písmenka na polštář, divadlo Tramtarie, Olomouc         říjen 2006

Úzkosti, THeatr ludem, Ostrava                                    prosinec 2007

Hrombaba, Divadlo Tramtarie, Olomouc                                   duben 2008

Narozeniny, Theatr ludem                                             červenec 2009

Cesty, site-specific Boskovice                                     2012

 

 

GRANTY A PROJEKTY

2013-2014: hlavní manažerka a realizátorka projektu Loutka jako nástroj vzdělávání. Projekt byl spolufinancován Evropskou unií, ESF, MŠMT, DVPP, OPVK

 

 

STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ (včetně Sokrates/Erasmus)

Únor 2012: ESPACO, Porto Portugalsko EU Youth colaboration, přednáška o neziskové organizaci THeatr ludem

Září 2010: Tczew, Polsko, Mezinárodní festival Zdarzenia, představení Narozeniny a účast na rozborech studentských představeních.

Únor 2009: ESPACO, Porto Portugalsko EU Youth colaboration, přednáška o projektu Terapie loutkou a hostování s inscenací Narozeniny.

 

 

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

2014

Mezinárodní konference Předškolní vzdělávání v teorii a praxi, 11-12. 11.2014, příspěvek Vzdělávání loutkou aneb umělecko-vzdělávací lekce s loutkami s terapeutickými účinky, Masarykova univerzita v Brně, PdF, Katedra primární pedagogiky, Brno, 2014.

Národní přehlídka amatérských loutkářských souborů Loutkářská Chrudim, LOUTKA JAKO NÁSTROJ VZDĚLÁVÁNÍ, 30.6.-6.7.2014, Chrudim, 2014

Sympozium Národního divadla moravskoslezského v Ostravě, Neziskovka, divadlo a školy, Cesty k zážitkovým dílnám, 10.-11.4.2014, Ostrava, 2014

2013

Národní přehlídka amatérských loutkářských souborů Loutkářská Chrudim, Vzdělávací programy pro pedagogy , 29.6.-7.7.2014, Chrudim, 2013

2012

Mezinárodní doktorandská konference pořádaná Janáčkovou akademií múzických umění v Brně, LOUTKOVÉ DIVADLO JAKO NÁSTROJ VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ, 2. – 3.prosince 2012, Brno, 2012

Mezinárodní seminář Loutka a terapie, DAMU Praha, příspěvek Terapie loutkou, 2012

2011

E-konference. Magnanimitas. Evropské pedagogické fórum 2011, příspěvek Education Through puppet – specific educational lessons in which puppets, objects and materials are used for physical and mental activation of the pupils, 5.-9.prosince 2011, Hradec Králové, 2011

2010

GALETKOVÁ, H. 2010. Edukace loutkou – výchovně-vzdělávací dílny s loutkami a materiálem pro děti se speciálními potřebami na ZŠ aneb Cesta k vytvoření výzkumného nástroje evaluace jemné motoriky. Příspěvek na XI. Mezinárodní konferenci doktorandů Študentské fórum, Katedry predškolskej a  elementárnej pedagogiky PdF UK v Bratislave.

2009

GALETKOVÁ, H. 2009. Terapie loutkou – seznámení s arteterapeutickou aktivitou využívající loutek. Příspěvek na mezinárodní konferenci Dramatická výchova pro děti se speciálními potřebami v kontextu RVP ZV, rok výzkumu 2009, Masarykova univerzita, Brno, 2009.

 

 

OCENĚNÍ

2009: Cena za režii inscenace Narozeniny, krajská přehlídka Mladého a experimentujícího divadla Špíl-berg, Brno.

2009: Cena za výtvarně pohybovou nápaditost v inscenaci Narozeniny, krajská přehlídka loutkářských divadelních souborů Opavská rolnička, Opava.

2006: Ocenění projektu „Einstein und Kasperl“ cenou TRIA NOVA za nejlepší mez. projekt roku mezinárodní nadace TRIA NOVA, Rakousko.

2003: 3. místo za text “Náš Otesánek“ v soutěži o původní dramatický text pro děti Oříšky pro Popelku, ARTAMA, Praha.

2003: Laureát mezinárodního folklórního festivalu Strážnice 2003 za inscenaci „Ondráš a Juráš“ (scénář a režie), Strážnice.

 

Napsat komentář