Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D.

de

Denisa Vostrá vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT Praha (1985-1990 a japanologii na FF UK (1990-1997).

Během práce na diplomové práci týkající se japonských tradičních básnických forem strávila 6 měsíců v Paříži, kde měla možnost se díky vybaveným knihovnám podrobně seznámit s původem a zvláštnostmi japonské tradiční kultury.

Po absolutoriu vedle výchovy dvou dětí (1999 a 2003) působila jako redaktorka, překladatelka a lektorka japonštiny a japonské kultury, v roce 2007 vydala spolu s kolegyní Ditou Nymburskou a japonskou spolupracovnicí Mami Sawatari učebnicový komplex Japonština. Zároveň se čím dál víc zaměřovala na studium principů japonského tradičního divadla a japonského prostoru vůbec, publikovala na tato témata řadu článků v časopise Disk. Podílela se také na přípravě několika sympozií o japonském a čínském divadle, které pořádala DAMU ve spolupráci s tokijskou univerzitou Waseda.

Mgr. Ing. Denisa Vostrá
1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha
1985—1990 VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství (Ing.)
1990—1997 FF UK Praha, obor Japanologie (Mgr.)
1994—1995 studijní pobyt v Paříži
od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
od 2001 práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
od 2003 spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk (FCB) apod.)
2004—2007 testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
2006—2013 výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
2009—2015 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby (Ph.D.)
20092010 výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
od září 2009 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
od října 2010 výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze
od září 2013 výuka japonštiny a japonských reálií na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze
od října 2015 výuka předmětu Japonská scénická kultura na Slezské univerzitě v Opavě

Napsat komentář