Mgr. Pavla Pinkasová

Mgr. Pavla PinkasoPavla_Pinkasova

Vystudovala bakalářský a magisterský program oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářská diplomová práce Kritiky Václava Königsmarka v období normalizace (1969 – 1989) ji přivedla k tématu magisterské práce Divadelní časopis Program Státního divadla v Brně. Odtud se v rámci doktorského programu vydala
k problematice kulturních periodik vycházejících v Brně mezi dvěma válkami. V disertační práci se zaměří na způsob, jakým zachytily vztah české
a německé divadelní kultury v Brně v prvních deseti letech Československé republiky. V roce 2010 ukončila tříletý vzdělávací program na grafologickém institutu ARCANA. V průběhu studií příležitostně spolupracovala
s divadelním serverem RozrazilOnline, zajišťovala management pro Klub přátel umění v Brně, zastávala produkční činnost divadelních projektů vznikajících na půdě Katedry divadelních studií a věnovala se občasnému porotování na přehlídkách amatérského divadla. V současnosti žije a studuje ve Vídni.

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

UBK/10059 Performance a happening

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Články v recenzovaných časopisech a sbornících PINKASOVÁ, Pavla, Tomáš KUBART.

Aktuální otázky analýzy inscenace/představení.

In memoriam Prof. Bořivoj Srba, DrSc. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 208 – 209. ISSN 1803-845X.

PINKASOVÁ, Pavla. Doktorandské sympozium v Mikulově se stává tradicí. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 202 – 204. ISSN 1803-845X.

 

Napsat komentář