Mgr. PETR ROTREKL

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. ledna 1961 v Opavě. Do roku 1976 navštěvoval Základní školu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků (francouzština, ruština). Od dětství se intenzivně věnoval sportu – plavání (mistr republiky na 100 a 200 m znak ve své věkové kategorii) a vodnímu pólu (mistři republiky v kategorii žáci do 16 let). V roce 1980 absolvoval středoškolská studia na Střední zemědělsko-technické škole v Opavě. V letech 1980–1985 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal diplom jako středoškolský učitel aprobace: hudební výchova – ruský jazyk. V rámci studií strávil jeden semestr (1983) v ruském Volgogradu. Po vojenské prezenční službě v letech 1985-1986 v říjnu 1986 nastoupil jako středoškolský učitel na Střední pedagogickou školu v Krnově, kde působil do roku 1993. Kromě vyučování svých předmětů vedl pobočku Hudební mládeže, dramatický kroužek a organizoval kulturní život školy. V ak. roce 1986/1987 absolvoval kurz organizovaný Ministerstvem školství na výuku dramatické výchovy na pedagogických školách. Od roku 1993 do roku 1996 pracoval jako programový ředitel soukromé rozhlasové stanice rádia Ekol.S a později rádia Attack, které mělo výrazné kulturní zaměření a spolupracovalo na mnoha domácích i zahraničních kulturních projektech. Od září roku 1996 je zaměstnán na Magistrátu města Opavy na pozici dramaturga kulturních akcí města a za posledních 19 let se zde podílel na organizaci více než 1 800 kulturních akcí (film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění). Od roku 1997 do roku 1999 absolvoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy dvousemestrální dálkové studium Humanitní vědy a jejich vztah k umění. Jako hlavní dramaturg se podílel na 37 kulturních multižánrových festivalech Další břehy a Bezručova Opava, 19 koncertních cyklech pro abonenty vážné hudby, organizoval 11 Mezinárodních varhanních soutěží Petra Ebena atd. V roce 2005 vyučoval jako externista na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru Rekreologie, od roku 2007 působí jako externí pedagog Slezské univerzity v Opavě.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Dramaturgie festivalů I, II, Evropská kulturní politika, Regionální kulturní politika

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Redakční práce

Redakční práce na 37 programových bulletinech festivalů Další břehy a Bezručova Opava,

11 vyhlašovacích a soutěžních brožur Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, propagační tiskoviny Magistrátu města Opavy v kulturní oblasti

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Od roku 1986 do roku 1993 – vedoucí pobočky Hudební mládeže v Krnově (organizace koncertů, tematických programů, zájezdů na vynikající umělecké festivaly, klubové akce).

Od roku 1992 – lektor Opavského filmového klubu, člen  dvou amatérských divadelních souborů: Podkamenem Podkamenem a Příležitosný divadelní soubor.

1993–1996 – programový ředitel soukromého rádia jsem se podílel na mnoha významných domácích i zahraničních projektech – reklama, reportáže, kulturní servis, koncerty, spolupráce s hudebními i knižními vydavatelstvími a pořadateli kulturních festivalů. 1996 – 1998 spolupráce s Českou televizí Ostrava na pořadu o kultuře – Moravskoslezský salón.

Jako hlavní dramaturg jsem zorganizoval 37 multižánrových kulturních festivalů Další břehy a Beztručova Opava (viz. www.opava-city.cz)

 

 

GRANTY A PROJEKTY

Pravidelné a úspěšné získávání finančních prostředků z grantových pobídek Ministerstva kultury České republiky (Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena) a Moravskoslezského kraje (Další břehy, Bezručova Opava). Spolupráce na podobě grantového systému Magistrátu města Opavy.

 

 

Napsat komentář