Mgr. Tomáš Kubart

Tomas_KubartMgr. Tomáš Kubart

Narodil se roku 1986 v Českých Budějovicích. Na SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově vystudoval v roce 2004 obory Užitá malba a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Poté vystudoval bakalářský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončil diplomovou prací Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969-1970. Poté se marně pokoušel skloubit dvě navazující magisterská studia, Kurátorská studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Po neúspěšném kloubení nastoupil, a prací Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus 1954 – 1962 zakončil, studium navazujícího magisterského programu v oboru Teorie a dějiny divadla. Zabývá se především vývojem akčních umění, happeningy a performance art, ale také scénografií a její teorií a mezními oblastmi dějin divadla a umění. Publikoval v RozraziluOnline a Kulturních novinách, je pravidelným přispěvatelem portálu věnovanému dění ve výtvarné sféře Artalk.cz. V rámci doktorského studia zpracovává problematiku teorie happeningu a jeho vývojových předpokladů v regionu střední Evropy, s důrazem na rakouské prostředí. V současnosti žije a studuje ve Vídni.

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

UBK/10059 Performance a happening

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

KUBART, Tomáš a Pavla PINKASOVÁ. Aktuální otázky analýzy inscenace/představení. In memoriam Prof.

Bořivoj Srba, DrSc. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 208 – 209. ISSN 1803-

845X.

KUBART, Tomáš. „O“ – Scénografické videoeseje. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18,

č. 1, s. 185 – 186. ISSN 1803-845X.

KUBART, Tomáš. „O“ – Scenographic Video-Essays. In Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 250-

251. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 250-251, 2 s. ISSN 1803-845X.

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

2007 iniciátor, autor a editor projektu Almanach českokrumlovské literární scény, v rámci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

2005 Výstava obrazů Jana Smoly a Tomáše Kubarta. Volnočasový klub Bouda, Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

KUBART, Tomáš. Prvky environmentu v české scénografii. In Discussion Symposium on topic „Contemporary Stage-design: half-life“. 2014.

Napsat komentář