Mgr. TOMÁŠ SUCHÁNEK

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Seminář divadelní produkce

Management kultury I/1

Management kultury II/2

ŽIVOTOPIS Tomáš Suchánek

ŽIVOTOPIS – Mgr. Tomáš Suchánek

Narodil se v Českém Těšíně v roce 1975. Vystudoval Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. V roce 2000 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře sociologie a andragogiky obory sociologie a andragogika se zaměřením na personální management.

Už za dob studií se stal šéfem obchodního oddělení a později manažerem ostravského Divadla Petra Bezruče, kde na pozici manažera působí do dnes. Od roku 1998 do roku 2002 člen České teatrologické společnosti. V letech 2007-2009 externě působil na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

V roce 2009 založil občanské sdružení Dream Factory Ostrava, později transformováno na zapsaný spolek, jehož je předsedou. Spolek pořádá největší divadelní festival na severní Moravě Dream Factory Ostrava, jehož je ředitelem a dramaturgem. Je autorem projektu Malé divadlo ostravské ve velkém městě pražském a projektu ABEND, společného divadelního předplatného všech ostravských divadel.

Od roku 2009 externě přednáší na Slezské univerzitě v Opavě, na oddělení Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.

Od roku 2013 je komisařem kulturní komise Ministerstva kultury České republiky a od roku 2014 členem strategického týmu Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy. Od roku 2017 působí jako člen poroty Cen Marka Ravenhilla a od roku 2019 jako člen odborné poroty Cen Thálie.

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Management kultury I/1, Management kultury II/2

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie o Divadle Petra Bezruče. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 1998.

Všichni se ptají, komu to hrají. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 1998.

Umění prodávat umění. (Nástin optimalizace prvků marketingového mixu v praxi Divadelní společnosti Petra Bezruče). Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2000.

Ročenka Divadla Petra Bezruče 1995-2005. DPB, Ostrava 2006.

OCENĚNÍ

Červen 2014 – Osobností měsíce Divadelních novin

Napsat komentář