Cyklus Setkání s osobností

Cyklus Setkání s osobností

Smyslem unikátní série diskusí s mimořádným hostem z umělecké sféry je představit jeho životní
cestu, dosavadní zkušenosti a způsob přemýšlení.
Pozvaná osobnost, které si ceníme z osobního i profesního hlediska, má sloužit studentům jako vzor
– jako příklad hodný následování.

Letní semestr 2014/2015
Magdalena Frydrych Gregorová – dramatička a dramaturgyně
Štěpán Pácl – činoherní režisér
Zimní semestr 2015/2016
Milan Šotek – dramatik, dramaturg Národního divadla v Praze, principál nezávislé pražské scény
Cabaret Calembour
Letní semestr 2015/2016
Eva Mikulášková – operní dramaturgyně Národního divadla moravskoslezského v Ostravě
Lenka Lagronová – dramatička
Zimní semestr 2016/2017
Dominik Beneš – operní režisér
Letní semestr 2016/2017
Tereza Sochová – vedoucí produkce a tajemnice divadla DISK, šéfka PR DAMU, ředitelka nezávislé
pražské scény Cabaret Calembour

Historie oboru

1990/1991
Založení Slezské univerzity v Opavě a Filozoficko-přírodovědecké fakulty.
2006/2007
Založení oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (KDD). Vedoucí oboru Mgr.
Pavla Bergmannová.
2007/2008
Ve dnech 8. až 11. listopadu 2007 proběhl poprvé festival Na cestě, iniciovaný a organizovaný
samotnými studentkami historicky prvního ročníku oboru KDD v jejich druhém roce studia. Ze spontánní,
jednorázové, původně studentské aktivity se záhy vyvinula očekávaná každoroční opavská událost, jako
profilová aktivita oboru rovněž následně zařazená do studijního plánu.
2009/2010
Představení prvních výsledků projektu 3jsou3, následně realizovaného každoročně díky podpoře
agentury DILIA a jejímu Divadelního grantu. Umožňuje studentům KDD vybrat si z její nabídky a
předvést formou scénických čtení trojici dosud neuvedených divadelních textů (z nichž jeden může vzejít
z pera studenta KDD, přičemž agentura Dilia jej poté přejme do své správy a zařadí do svého katalogu).
Projekt 3jsou3 tak umožňuje oboru KDD realizaci vlastních inscenačních počinů. Jejich prezentace tvoří
pak součást náplně festivalu Na cestě, který studenti kompletně zajištují z hlediska produkčního a
dramaturgického.
Studenti KDD (sdruženi v souboru Přeseděla jsem si nohu) se představili na brněnské divadelní
přehlídce ŠPÍL-BERG s inscenací Racek aneb Zkouška souboru (koláž úryvků ze hry A. P. Čechova)
v režii pedagožky oboru Hany Volkmerové.
2013/2014
Čtyřdenní intenzivní divadelní soustředění oboru KDD (duben 2014) v Rychlebských horách.
Založení studentského divadelního souboru Dramkrou studentem KDD Jakubem Plaskurou.
Premiéra první inscenace Zítra bylo líp (11. 6. 2014) proběhla v Loutkovém divadle Opava v rámci
Opavského majálesu. Od svého založení se soubor těší nejen popularitě u svého cílového diváka, ale
také odbornému zájmu, potvrzovanému festivalovými oceněními.
2014/2015
Prostřednictvím oboru KDD se Slezská univerzita jako první instituce v Opavě a jako jedna z mála
vysokých škol v republice zapojila do celosvětové kulturní akce Noc divadel (15. 11. 2014). V jejím
rámci vyhlásili také pedagogové KDD – iniciátoři obou unikátních událostí – vítěze 1. ročníku
recenzentské soutěže Fokus Divadlo. K mimořádnosti večera přispěly i další události: křest 1. čísla
divadelního měsíčníku NaDivOko (založeného studenty KDD) a dvojice scénických čtení
dramatických textů z pera studentek KDD (Kolotoč Alžběty Novotné a Nebeská kavárna Amálie Křížové).
V lednu 2015 se vedoucím oboru stává Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D.
V tomto akademickém roce došlo rovněž k založení oblíbeného cyklu diskusních pořadů Setkání
s osobností, který přivádí na Slezskou univerzitu výjimečné hosty: „lidi od divadla“, které považujeme za
profesně i morálně výjimečné, a tedy nanejvýš inspirativní.
Premiéra inscenace Bejrútský nářez, kterou nastudovali studenti 3. ročníku KDD ve spolupráci
s divadelním sdružením THeatr Ludem Ostrava.
Prezentace dramatické tvorby studentů KDD (Kolotoč a Nebeská kavárna) v rámci
komponovaného pořadu Nebe v Ostravě (Stará Aréna Ostrava, 5. 3. 2015).
2015/2016
Založení Kroniky oboru KDD.
Náslechy a praxe v oblasti divadelního lektorství (resp. uměleckého vzdělávání) v Národním
divadle moravskoslezském Ostrava (Ateliér pro děti a mládež při NDM) pod vedením divadelních
lektorek NDM Terezy Strmiskové, Radany Otipkové a Jany Cindlerové (leden 2015).
Vznik nové webové stránky oboru (http://kdd.fpf.slu.cz). Autorem vizuální podoby je student
KDD Marek David (leden 2015).
2. ročník Noci divadel a soutěže o nejlepší divadelní recenzi Fokus Divadlo (21. 11. 2015, Café
Evžen Opava).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2015).
Odborný výlet do Prahy (listopad 2015) zahrnoval návštěvu Musea Kampa, prohlídku

Činoherního klubu pod vedením Petry Honsové a návštěvu Divadla na Vinohradech (nejen večerního
představení, ale před ním i konference o Františku Zavřelovi).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (prosinec 2015) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Literární kabaret posluchačů Slezské univerzity v Opavě a pedagogů KDD, který v rámci
předmětu Umělecký přednes připravila externí pedagožka MgA. Gabriela Zelená Sittová (17. 12. 2015,
kavárna AlterNativa).
Studentské konference Ústavu bohemistiky a knihovnictví (1. 3 2016) se s velkým ohlasem
auditoria zúčastnila studentka oboru KDD Tereza Kmoníčková (3. roč.) s příspěvkem „Tvorba Magdaleny
Frydrych Gregorové“.
Obor KDD ve spolupráci s festivalem Další břehy 2016 uvádí křest výjimečného díla
japanoložky Denisy Vostré Předpoklady japonské scéničnosti (10. 4. 2016, Sakura Dojo).
Rodinné kořeny – veřejná realizace strukturovaného dramatu Amálie Křížové, studentky KDD
(2. roč.), pod pedagogickým vedením MgA. Gabriely Sittové v rámci předmětu Dramatická výchova (17.
5. 2016, Don Bosco Ostrava).
2016/2017
Návštěva Minoritského kláštera v Opavě (19. 9. 2016).
Kostýmovaný tematický průvod, připravený a realizovaný studenty KDD v rámci opavských
Svatomartinských dnů (11. 11. 2016).
Odborný výlet do Uherského Hradiště (listopad 2016) zahrnoval návštěvu několika inscenací
Slováckého divadla, galerie Joži Uprky a galerie Slováckého muzea.
Dvoudenní odborný výlet do Prahy (10. a 11. 1. 2017) zahrnoval návštěvu představení ve
Švandově divadle a v Divadle na Vinohradech, exkurzi do Divadelního oddělení Národního muzea s
přednáškou Lenky Šaldové a účast na křtu knihy Jany Cindlerové Dramaturgie her Karla Čapka (DnV).
Studentka KDD Jasmína Finkeová (3. roč.) se úspěšně účastní Studentské konference Ústavu
bohemistiky a knihovnictví (28. 2. 2017) s příspěvkem „Festival v teorii, historii a praxi“.
Návštěva divadelního oddělení Slezského muzea v Opavě (21. 2. 2017) v doprovodu jeho
kurátorky Mgr. Sylvy Pracné.
Zahájení provozu interní knihovny KDD (únor 2017). 1. knihovnice – studentka KDD Petra
Fusová (1. roč.).
Studenti oboru KDD působí jako recenzenti na festivalu Malá inventura v Praze (22. 2. – 1. 3.
2017).

MgA. Pavel Ondruch

Pavel Ondruch (1984)

V roce 2005 úspěšně ukončil studium činoherního herectví na brněnské JAMU (coby herec hostoval například v Národním divadle Brno) a poté pokračoval studiem režie a dramaturgie
na pražské DAMU. Jeho adaptace Vančurovy Markéty Lazarové získala nominaci na cenu Evalda Schorma za dramatizaci a cenu za nejlepší inscenaci divadelního festivalu ZLOMVAZ 2010. V tomtéž roce obdržel Cenu Josefa Hlávky. Po absolvování DAMU nastoupil jako režisér do Těšínského divadla v Českém Těšíně, kde – jak na české, tak na polské scéně – doposud zrežíroval jedenáct inscenací (například Nezvalovu Manon Lescaut, Čapkovu
Sprawu Makropulos, Wilderovu Dohazovačku či Ibsenovu Pani z morza). Již během těšínského působení spolupracoval s pražským Divadlem Ungelt, kde mimo jiné zrežíroval
muzikál Touha jménem Einodis, Williamsovo Království boží na zemi či Quilterovu hru 4000 dnů. Po dlouhodobé spolupráci s Divadlem Ungelt se v roce 2016 stal Pavel Ondruch jeho
kmenovým dramaturgem a režisérem. Pohostinsky také režíruje po celé republice – v Divadle Antonína Dvořáka v Příbrami, ve Východočeském divadle v Pardubicích, v Divadle Na Prádle
v Praze, v brněnské Polárce a nejčastěji v Městském divadle v Mostě, kde vytvořil již sedm inscenací, zpravidla muzikálů. Jeho Zpívání v dešti vyhrálo diváckou cenu za rok 2014.

Mgr. Hasan Zahirović, Ph.D. (vedoucí oboru)

Mgr. Hasan Zahirovic, Ph.D.

Vedoucí oboru KDD od roku 2015

 

Narodil se v roce 1975  ve východobosenském městě Brčko.

Absolvoval pedagogiku na Filozofické fakultě v Sarajevu a herectví na Fakultě humanitních studií v Mostaru.

V Bosně působil jako výchovný poradce na Persko–bosenském gymnáziu v Sarajevu. Šest let byl v hereckém angažmá v Bosenském národním divadle v Zenici.

Od roku 2006 žije v České republice. Absolvoval divadelní vědu na  Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně a doktorské studium na pražské DAMU (obor Scénická tvorba a teorie scénické tvorby). Je aktivním členem společností bratří Čapků.

Jako garant, dramaturg a překladatel se podílel na festivalu scénických čtení textů autorů ze zemí bývalé Jugoslávie YOUGO!, který organizovalo brněnské Divadlo Feste (2011).

Do češtiny překládá bosenské, chorvatské a srbské divadelní hry, z nichž díla přeložená ve spolupráci s Janou Cindlerovou se dočkala mimořádného ohlasu (inscenaci hry Niny Mitrović Tahle postel je příliš krátká aneb Jen fragmenty uvedl v premiéře pražský Činoherní klub v režii Martina Čičváka roku 2012).

Do bosenštiny přeložil např. texty Karla Čapka, Jana Skácela, Milana Kundery, Josefa Topola, Ireny Douskové, Lenky Lagronové, Petra Zelenky či Miroslava Bambuška.

Od divadelní sezony 2015/2016 je interním kritikem Slováckého divadla v Uherském Hradišti a herecky působí v pražském divadle D21. Od roku 2017 je dramaturgem divadelní části festivalu pro židovskou čtvrť Boskovice

Detailní CV

Přehled divadelní a filmových rolí Hasana Z.

Dragan Stojčevski

Přehled tvůrčí činnosti v letech 2012–2016

Publikační činnost:
STOJČEVSKI, Dragan. Vystavování anebo inscenovaní příběhu, In: SCHMELZOVÁ,
Radka a kol. Labyrint světa a ráj srdce, Pavel Mervart, Praha 2015, st. 95-97
STOJČEVSKI, Dragan. Plenér ve vesnici Gorna Bošava v Makedonii, In: ŽIŽKA, Tomáš
a kol. Umění místa:katalog studentských projektů 2010-2012, Akademie múzických
umění, Praha 2012, St. 51-53
STOJČEVSKI, Dragan. Pouliční intimní vnuknutí, In: ŽIŽKA, Tomáš a kol. Umění
místa:katalog studentských projektů 2010-2012, Akademie múzických umění, Praha
2012, St. 83-84

Umělecká činnost:

2016
EXPERIMENT MÝŠÍ RÁJ, scénografie a kostýmy, Nová scéna, Národní divadlo Praha
EPOS O GILGAMEŠOVY/DIDO A AENEAS, scénogeafie, Janáčkovo divadlo Brno
ORESTEIA, scénografie a kostýmy, Ostrov Štvanice, Praha
PÝCHA A PŘEDSUDEK, scénografie a kostýmy, Divadlo Jatka 78, Praha
FLOW, scénografie a kostýmy, Divadlo Ponec Praha
ŽENY NA POKRAJI NERVOVÉHO ZHORUCENÍ, scénografie, Západočeské divadlo Cheb
2015
ŘECKÉ PAŠIE, scénografie, Aalto Musiktheater Essen, Německo
YOU ARE UNIQUE, YOU DO NOT EXIST!, scénografická instalace, Galerie Maquis, Izmir
Turecko
KRÁL JELENEM, scénografie a kostýmy, Západočeské divadlo Cheb
„O“ VIDEO ESEJE O SCÉNOGRAFII, architekt výstavy, Horácké divalo Jihlava a
Centrum Scenografii Polskiej v Katowic, Polsko
LABYRINT SVĚTA RAJ SRDCE, kostýmy, Divadlo Drak Hradec Králové
ŽIJEME HUDBOU, audiovizuální instalace pro orchestr Berg, Podesta Národního divadla
a Městská knihovna, Praha
TEN HROB JE MI MALÝ, scénografická instalace pro scénické čteni, Nová scéna, Praha
PERGAMON SET, video instalace, podesta na Noví scéně, Praha
2014
SUMO PLUS performance, součást výstavy „Drak se probouzí “, Palác Kinský, Národní
galerie Praha
„O“ video eseje o scénografii, architekt výstavy, Colloredo-Mansfeldský palác Praha
BERG zvuková instalace, v rámci výstavy VIVA MUSICA, Veletržní palác – Národní
galerie Praha

2013
POKOJ, scénografická instalace, Narodí muzeum v Pančevu, Srbsko
DIVOTOVORNÝ HRNEC, scénografie, Západočeské divadlo Cheb
MY LIVING SPACE, vedeni site specific dílny v rámcivýstavy World Stage design
v Cardiffu, Anglie
WALKING IN MY SHOES, vedeni site specific dílny, Vršec Bulharsko
DVA KRÁ DVA METRY, vedeni site specific dílny, prezentace v muzeu LABYRINT
v rámci studentského festivalu Gaudeamus, Hradec Králové
HUDBA NOVÉHO STŘIHU zvuková instalace orchestru BERG, kino BIO/OKO Praha

2012
DIANA PATRU site specific intervence v opuštěné budově v Bukurešti Rumunsko
BECOME CZECH site specific performance, spoluautor projektu, konzulární oddělení
velvyslanectví v Bukurešti Rumunsko
S KOT SVOBODA performance scénografie/ instalace do veřejného prostoru
a kostýmy, Titov trg Velenje Slovinsko
USING CITY AS AN ACTION TOOL vedení site specific dílny, Bělehrad Srbsko
PUS MINUS PRAHA autorský projekt, prezentace v divadle Archa Praha
DOBŘE PLACENÁ PROCHAZKA scéna a kostým, Divadlo Cheb
KAM ÚSTIME? Site specific intervence, ve městě Ústi nad Labem
Rozbor tvůrčí činnosti vzhledem k zajišťovaným předmětům (v roce
2016/17)
jméno pedagoga: Dragan Stojčevski

UBK / 10026 Úvod do scénografie
1.
2.
3.

MgA. Dominik Beneš

Soupis umělecké činnosti:

Režie jednoaktových intermezz Livietta e Tracollo / La serva padrona
Giovanni Battista Pergolesi
představení studentů zpěvu Konzervatoře Plzeň
Smetanovské dny, Měšťanská beseda Plzeň, 11. 3. 2012

Režie singspielu Romeo a Julie
Jiří Antonín Benda
absolventské představení HAMU, divadlo Disk Praha, 27. 3. 2012

Režie opery Tajemství
Bedřich Smetana
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 27. 10. 2012
Hudební Skuteč 10. 3. 2013
Smetanovské dny 20. 3. 2013

Režie divadelního plesu Ples Divadla J. K. Tyla
Mašťanská beseda Plzeň, 1. 3. 2013

Režie opery Zuzančino tajemství
Ermanno Wolf – Ferrari
představení studentů zpěvu Konzervatoře Plzeň
Dům Hudby Plzeň, 13. 6. 2013

Režie fantastické opery Hoffmannovy povídky
Jacques Offenbach
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 5. 4. 2014

 

Režie současné opery Parodie
Gábor Kerek
Divadlo J. K. Tyla v Plzni, 28. 6. 2014
Armel Opera competition and festival, Erkel Theatre Budapešť, 12. 10. 2014

Režie komické opery Don Pasquale
Gaetano Donizetti
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci, 29. 05. 2015

Režie komedie Sluha dvou pánů
Carlo Goldoni
Divadlo Pikl, nádvoří zámku Hluboká nad Vltavou, 3. 7. 2015

Režie oper Slavík / Jolanta
Igor Stravinskij, Petr Iljič Čajkovskij
Národní divadlo Praha, 22. 10. 2015
Pražské Jaro, 20. 5. 2016

Režie muzikálu / adaptace filmové hudební komedie Limonádový Joe
Jiří Brdečka, Jan Rychlík, Vlastimil Hála
Slezské divadlo Opava, 6. 12. 2015

Režie singspielu Kouzelná flétna
Wolfgang Amadeus Mozart
Štátna opera Banská Bystrica, 27. 5. 2016

Režie operety Mikado
William Schwenck Gilbert & Arthur Sullivan
Jihočeské divadlo České Budějovice, 4. 5. 2017

Režie barokní serenaty Aci, Galatea e Polifemo
Georg Friedrich Händel
Mezinárodní hudební festival Smetanova Litomyšl
Barokní večer na zámku v Nových Hradech, 21. 6. 2017

Režie opery Maškarní ples
Giuseppe Verdi
Národní divadlo Praha, 5. 10. 2017

Rozbor tvůrčí činnosti vzhledem k zajišťovaným předmětům (v roce 2016/17)
jméno pedagoga: MgA. Dominik Beneš
UBK / 10210 Workshop divadelní inscenace III
1.
2.
3.

MgA. Milan Šotek

Výběr z publikační činnosti:
Milan Šotek: Hry se slovy a tanci (KANT 2012)
Kabaret Eduarda Basse (KANT 2012) – editor
ŠOTEK, M. „Spící agent uvnitř každého z nás“, in: Stoppard, T.: Dvojitý agent,
Pistorius & Olšanská 2014 (doslov)
ŠOTEK, M. „Paluba, která znamená svět“, in: Stoppard, T.: Bouřlivá plavba,
Pistorius & Olšanská 2015 (doslov)
ŠOTEK, M. „Divadélko Rokoko – mezi divadlem a kabaretem“, in: sborník Divadlo
Rokoko 1915–2015
ŠOTEK, M. „K Neveuxově Žalobě“, Disk 40 (červen 2012)

Výběr z dramaturgií:
Ödön von Horváth: Don Juan se vrací z války (MDO, r. J. Klimsza, 13. 1. 2012)
Georges Neveux: Žaloba proti neznámému (MDO, r. Ján Sládeček, 24. 2. 2012)
Henrik Ibsen: Stavitel Solness (MDO, r. Michael Tarant, p. 13. 4. 2012)
Federico García Lorca: Krvavá svatba (MDO, r. Michal Lang, p. 8. 6. 2012)
František Langer: Periferie (MDO, r. Štěpán Pácl, p. 18. 1. 2013)
Arthur Schnitzler: Rej (MDO, r. Vít Vencl, p. 8. 3. 2013)
Tom Stoppard: Dvojitý agent (DnV, r. Radovan Lipus, p. 22. 3. 2013)
Luigi Pirandello: Jindřich IV. (DnV, r. Michal Vajdička, p. 20. 12. 2013)
Stephen Beresford: Poslední z Haussmanů (DnV, r. Petr Kracik, p. 21. 2. 2014)
Sławomir Mrożek: Smlouva (Divadlo v Rytířské, r. Petr Kracik, p. 24. 10. 2014)
Peter Shaffer: Amadeus (DnV, r. Martin Čičvák, p. 7. 11. 2014)
Fráňa Šrámek: Plačící satyr (DnV, r. Radovan Lipus, p. 6. 3. 2015)

Jan Vedral: Kašpar H. (Dítě Evropy) (DnV, r. Natália Deáková, p. 11. 9. 2015)
Lenka Lagronová: Jako břitva (Němcová) (StD, r. Štěpán Pácl, p. 31. 3. 2016)
William Shakespeare: Sen čarovné noci (ND, r. Daniel Špinar, p. 16. 6. 2016)

Výběr z dramatické tvorby:
Nový bleší cirkus (Studio Ypsilon, r. M. Šotek, p. 2014)
Plejtvák (Cabaret Calembour – Studio Ypsilon, r. M. Šotek, p. 2013):
Cena Alfréda Radoka 2013 za Nejlepší původní českou hru
Fraška a la krab (Slovácké divadlo Uherské Hradiště, r. M. Schlegelová, p. 2014)
Lázeňská veverka (Západočeské divadlo Cheb, r. I. K. Kubák, p. 2015):
Cena Zlatý Albrecht 2016 za Nejoblíbenější inscenaci ve studiu d

Výběr z režií:
Emil Artur Longen: Dvě aktovky (MDO, p. 21. 6. 2013)

Rozbor tvůrčí činnosti vzhledem k zajišťovaným předmětům (v roce
2016/17)
jméno pedagoga: MgA. Milan Šotek („Mezi velkou činohrou a malými formami“)

1.) Pýcha a předsudek (ND, r. Daniel Špinar, p. 24. 11. 2016) – dramaturgie
2.) Lesk a bída zemských jablek (Divadlo Viola, p. 3. 3. 2017) – autor a režie
3.) Mlynářova opička („klicperiáda“, Stavovské divadlo, r. Š. Pácl, p. 25. 5. 2017)
– autor