Mgr. Alžběta Matoušková

Alžběta Matoušková

Narozena v 1984 v Opavě.

1998-2002 Mendelovo gymnázium v Opavě
2003-2008 JAMU v Brně (obor divadelní dramaturgie – prof. V. Cejpek, prof. M. Plešák)
2008-2012 FFMU Brno (obor překladatelství anglického jazyka)
2007 dramaturgie: – Studio Marta JAMU v Brně (Molière: Tartuffe, režie Aleš Bergman, Tom Stoppard: Pravý inspektor Hound, režie Pavel Gejguš)
2010 dramaturgie: – Divadlo Polárka v Brně (Konrád Popel, Mario Buzzi: Hudba v Čechách, Češi v Hudbě, režie Konrád Popel)
2011 dramaturg činohry Slezského divadla v Opavě

Festival opět Na cestě, tentokrát Rovnou za nosem!

Letošní již 11. ročník studentského multižánrového festivalu Na cestě, každoročně pořádaný studenty Slezské univerzity oboru Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo (KDD) nese tentokrát podtitul „rovnou za nosem”. Návštěvníci si tedy mohou ve dnech 22.-25.10.2017 vychutnat Opavu ve festivalovém kabátku.
Více informací o festivalu a časový harmonogram se dozvíte na www.festivalnaceste.cz nebo FB stránce Festival Na cestě.

ohlédnutí za minulým 10. ročníkem:

Podesáté_Na cestě_2016_Opava_kulturní

Tohle všechno a mnohem víc… pouze ve třech dnech. 😉 Zvládli jsme to. Velké díky vám všem, kteří jste přišli na náš festival a srdečné díky kolektivu studentů z AVT za toto krásně oblačné video. Bylo to velkolepé. 🙂

Zveřejnil(a) Festival Na cestě dne 3. prosinec 2016

Mgr. Ing. Denisa Vostrá, Ph.D.

de

Denisa Vostrá vystudovala chemické inženýrství na VŠCHT Praha (1985-1990 a japanologii na FF UK (1990-1997).

Během práce na diplomové práci týkající se japonských tradičních básnických forem strávila 6 měsíců v Paříži, kde měla možnost se díky vybaveným knihovnám podrobně seznámit s původem a zvláštnostmi japonské tradiční kultury.

Po absolutoriu vedle výchovy dvou dětí (1999 a 2003) působila jako redaktorka, překladatelka a lektorka japonštiny a japonské kultury, v roce 2007 vydala spolu s kolegyní Ditou Nymburskou a japonskou spolupracovnicí Mami Sawatari učebnicový komplex Japonština. Zároveň se čím dál víc zaměřovala na studium principů japonského tradičního divadla a japonského prostoru vůbec, publikovala na tato témata řadu článků v časopise Disk. Podílela se také na přípravě několika sympozií o japonském a čínském divadle, které pořádala DAMU ve spolupráci s tokijskou univerzitou Waseda.

Mgr. Ing. Denisa Vostrá
1980—1984 Gymnázium Jana Nerudy, Praha
1985—1990 VŠCHT Praha, obor Chemické inženýrství (Ing.)
1990—1997 FF UK Praha, obor Japanologie (Mgr.)
1994—1995 studijní pobyt v Paříži
od 1997 překlady z japonštiny a z angličtiny, publikační a redakční činnost
2001—2007 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (LCDH Praha)
od 2001 práce na didaktických materiálech, výuka japonštiny
od 2003 spolupráce s Výzkumným ústavem dramatické a scénické tvorby DAMU (příprava sympozií o japonském a čínském divadle, publikační činnost v časopise Disk (FCB) apod.)
2004—2007 testování vytvořené metodiky výuky japonštiny v praxi, tvorba učebnice (Japonština)
2006—2013 výuka japonštiny v dětských kurzech, tvorba metodiky pro děti
2009—2015 doktorské studium na DAMU, Praha, obor Teorie a praxe divadelní tvorby (Ph.D.)
20092010 výuka předmětu Úvod do japanistiky na Masarykově univerzitě v Brně
od září 2009 výuka japonštiny, japonské literatury a historie v pomaturitním studiu japonštiny (JŠ Spěváček, Praha)
od října 2010 výuka japonštiny na Metropolitní univerzitě v Praze
od září 2013 výuka japonštiny a japonských reálií na Gymnáziu Jana Nerudy v Praze
od října 2015 výuka předmětu Japonská scénická kultura na Slezské univerzitě v Opavě

Mgr. Pavla Pinkasová

Mgr. Pavla PinkasoPavla_Pinkasova

Vystudovala bakalářský a magisterský program oboru Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Bakalářská diplomová práce Kritiky Václava Königsmarka v období normalizace (1969 – 1989) ji přivedla k tématu magisterské práce Divadelní časopis Program Státního divadla v Brně. Odtud se v rámci doktorského programu vydala
k problematice kulturních periodik vycházejících v Brně mezi dvěma válkami. V disertační práci se zaměří na způsob, jakým zachytily vztah české
a německé divadelní kultury v Brně v prvních deseti letech Československé republiky. V roce 2010 ukončila tříletý vzdělávací program na grafologickém institutu ARCANA. V průběhu studií příležitostně spolupracovala
s divadelním serverem RozrazilOnline, zajišťovala management pro Klub přátel umění v Brně, zastávala produkční činnost divadelních projektů vznikajících na půdě Katedry divadelních studií a věnovala se občasnému porotování na přehlídkách amatérského divadla. V současnosti žije a studuje ve Vídni.

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

UBK/10059 Performance a happening

PUBLIKAČNÍ ČINNOST:

Články v recenzovaných časopisech a sbornících PINKASOVÁ, Pavla, Tomáš KUBART.

Aktuální otázky analýzy inscenace/představení.

In memoriam Prof. Bořivoj Srba, DrSc. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 208 – 209. ISSN 1803-845X.

PINKASOVÁ, Pavla. Doktorandské sympozium v Mikulově se stává tradicí. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 202 – 204. ISSN 1803-845X.

 

Mgr. Tomáš Kubart

Tomas_KubartMgr. Tomáš Kubart

Narodil se roku 1986 v Českých Budějovicích. Na SUPŠ Sv. Anežky České v Českém Krumlově vystudoval v roce 2004 obory Užitá malba a Výtvarné zpracování keramiky a porcelánu. Poté vystudoval bakalářský program Teorie a dějiny divadla na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, který zakončil diplomovou prací Spolupráce Milana Zezuly a Milana Páska v letech 1969-1970. Poté se marně pokoušel skloubit dvě navazující magisterská studia, Kurátorská studia na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Management v kultuře na Masarykově univerzitě v Brně. Po neúspěšném kloubení nastoupil, a prací Počátky happeningu v tvorbě skupin Gutai a Fluxus 1954 – 1962 zakončil, studium navazujícího magisterského programu v oboru Teorie a dějiny divadla. Zabývá se především vývojem akčních umění, happeningy a performance art, ale také scénografií a její teorií a mezními oblastmi dějin divadla a umění. Publikoval v RozraziluOnline a Kulturních novinách, je pravidelným přispěvatelem portálu věnovanému dění ve výtvarné sféře Artalk.cz. V rámci doktorského studia zpracovává problematiku teorie happeningu a jeho vývojových předpokladů v regionu střední Evropy, s důrazem na rakouské prostředí. V současnosti žije a studuje ve Vídni.

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

UBK/10059 Performance a happening

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

KUBART, Tomáš a Pavla PINKASOVÁ. Aktuální otázky analýzy inscenace/představení. In memoriam Prof.

Bořivoj Srba, DrSc. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18, č. 1, s. 208 – 209. ISSN 1803-

845X.

KUBART, Tomáš. „O“ – Scénografické videoeseje. Theatralia, Brno: Masarykova univerzita, 2015, roč. 1/18,

č. 1, s. 185 – 186. ISSN 1803-845X.

KUBART, Tomáš. „O“ – Scenographic Video-Essays. In Theatralia. 2014, roč. 17, č. 2, s. 250-

251. Brno: Masarykova univerzita, 2014. s. 250-251, 2 s. ISSN 1803-845X.

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

2007 iniciátor, autor a editor projektu Almanach českokrumlovské literární scény, v rámci Centra pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

2005 Výstava obrazů Jana Smoly a Tomáše Kubarta. Volnočasový klub Bouda, Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

KUBART, Tomáš. Prvky environmentu v české scénografii. In Discussion Symposium on topic „Contemporary Stage-design: half-life“. 2014.

MgA. JANA ANDĚLOVÁ PLETICHOVÁ

ŽIVOTOPIS

Narodila se v roce 1960 v Olomouci, kde vystudovala gymnázium. Dva roky byla členkou operního sboru v Olomouci. V letech 1981-1986 studovala obor operní režie na JAMU v Brně. Poslední ročník již byla v angažmá v Opavě. V letech 1995-2002 působila na volné noze a režírovala hlavně v divadlech v Ostravě, Českých Budějovicích, Liberci, v Olomouci, Brně, Ústí nad Labem, později opět v Opavě, kam se po sedmi letech vrátila na místo kmenového režiséra. Po několika letech začala ve Slezském divadle v Opavě pracovat také jako dramaturg. Od roku 2011 je Jana Andělová Pletichová šéfem opavské opery s pokračujícím úvazkem režiséra a dramaturga. Na Slezské univerzitě působí od roku 2007.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Seminář divadelní tvorby

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Průběžná několikaletá redakce divadelních (operních, operetních a baletních) programů, divadelních zápisníků atd.

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Dvě divadelní sezóny – členka sboru opery v Olomouci, třicet let nepřetržité praxe divadelní režie, přes sto režií oper, operet, mnoho režií koncertů, komponovaných pořadů a mimo divadelních akcí pro město Opava, Charitu, spolupráce se školami různého typu atd., dramaturgická činnost, úprava texů atd.

Její inscenace byly vyvezeny na tuzemské a zahraniční festivaly. Poutníci do Mekky ( Německo), Trubadůr (Německo), Don Pasquale (Německo), Norma (Španělsko, Polsko), Lucie di Lammermoor (Malta, Polsko), atd.

 

 

OCENĚNÍ

Operní festival Praha 2005 – cena Libuška za operu Oldřich a Boženka

Operní festival Praha 2015 – cena Libuška za operu Její pastorkyňa

Časté nominace zpěváků a herců z inscenací Jany Andělové na Thalii, udělení Thallie Kataríny Jordy Kramolišové za roli Normy v režii Jany Andělové, atd.

 

 

Dr ALICE OLMOVÁ

ŽIVOTOPIS

Narodila se s příchodem jara v Českém Těšíně v roce 1971. Po maturitě na Střední zdravotnické škole v Karviné v roce 1989 začala pracovat jako inspicientka v Těšínském divadle. V roce 1992 byla přijata na Divadelní akademii do Varšavy, obor divadelní věda, dramaturgie. Aktivně zde spolupracovala s Českým centrem ve Varšavě (organizátor kulturních akcí, překladatelka). Doktorát získala na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Po ukončení studia nastoupila jako dramaturgyně do Těšínského divadla v Českém Těšíně (1997–1999, 2000–2004), v letech 1997–1999 působila jako vedoucí polského vysílání v  regionální televizi TV Local Stonava.

Od roku 2000 je pedagogem odborných předmětů (dějiny divadla, teorie divadla a rozbor dramatu, umělecký přednes, jevištní praxe, historicko-estetický seminář) na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.

Spolupracuje s Ostravskou univerzitou, Vyšší odbornou školou J. A. Komenského v Ostravě a od roku 2014 i s oborem Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo na FPF Slezské univerzity v Opavě. Příležitostně spolupracuje s Těšínským divadlem, regionálním tiskem, ostravskou televizí a Českým rozhlasem Vltava (např. Rok polského divadla).

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Osobnosti polské divadelní režie, „Zlatá šedesátá“ v českém divadle

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie, stati v knihách, monografiích 

OLMOVÁ, Alice. Jmenná hesla označená zkratkou JA. In Kulturně historická encyklopedie Slezska a severovýchodní Moravy, Ústav pro regionální studia Ostravské univerzity, Ostrava 2005, ISBN: 80-7368-024-6

 

Články v recenzovaných časopisech a sbornících

OLMOVÁ, A. Mrożek w Czechach w latach 1963–1995. In Teatr bez granic, Divadlo bez hranic, Uniwersytes Śląski, Filia v Cieszyně, Cieszyn 1999, s 79-85

OLMOVÁ, A. Polské drama na jevištích Čech, Moravy a Slezska v letech 1945–1997. In O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého, Olomouc 2004, s. 281–286

OLMOVÁ, A. Zapomenutý či objevovaný Gomrowicz na českých divadelních scénách. In O divadle 2008, Univerzita Palackého, Olomouc 2009, s. 67–71

OLMOVÁ, A. Fenomém Fredro. In O divadle 2013, Univerzita Palackého, Olomouc, e-kniha na adrese http://www.filmadivadlo.cz/down/o_divadle_2013.pdf

OLMOVÁ, A. Úvodem. In Divadlo v české a polské literatuře. Teatr w literaturze czeskiej i polskiej, sborník z mezinárodní vědecké konference, Opava, Slezská univerzita v Opavě, Filozoficko-přírodovědecká fakulta, 2015, s. 8, spol. s L. Martinek,  ISBN 978-80-7248-668-7. https://literaturanaslu.files.wordpress.com/2015/01/divadlo.pdf

 

Překlady

Almanachy hudebního festivalu Viva il canto, Cieszyn 2009-2012 (překlady z jazyka polského)

Spolupráce s nakladatelstvím De Agostini Praha v letech 2009 -2010 (překlady z jazyka polského)

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Dramaturg maturitních a absolventských představení na JKGO

2015: dramaturg inscenace – M. Krobot: Idiot (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 20. 4. 2015)

2015: dramaturg inscenace – J. Otčenášek – K. Urbánek Romeo, Julie a tma (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 27. 2. 2015)

2014: dramaturg inscenace – F. G. Lorca  Láska dona Perlimplina a vášnivost Belisina (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 19. 5. 2014)

2013: dramaturg inscenace – Werner Schwab  Prezidentky (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 14. 5. 2013)

2012: dramaturg inscenace – William Shakespeare: Veselé paničky windsorské (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 19. 4. 2012)

2011: dramaturg inscenace – Pavel Kohout: Arthurovo Bolero (Janáčkova konzervatoř a Gymnázium Ostrava, premiéra 11. 4. 2011)

 

 

GRANTY A PROJEKTY

V současné době zapojena do projektu Ostravské univerzity „Stopami Poláků“, tématem jejího zájmu jsou polští divadelníci v divadlech v Českém Těšíně, Ostravě a v Opavě.

 

 

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

OLMOVÁ, A. Mrożek w Czechach w latach 1963–1995. Přednáška na konferenci Divadlo bez hranic, Uniwersytet Śląski, Filia w Cieszynie, Cieszyn 17. 10. 1997

OLMOVÁ, A. Polské drama na jevištích Čech, Moravy a Slezska v letech 1945–1997. Přenáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku, Univerzita Palackého, Olomouc, 20.– 22. 11. 2003

OLMOVÁ, A. Zapomenutý či objevovaný Gomrowicz na českých divadelních scénách. Přednáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku III, Univerzita Palackého, Olomouc, 8. 10. 2008

OLMOVÁ, A. Fenomén Fredro. Přednáška na konferenci O divadle na Moravě a ve Slezsku VI, Umělecké centrum UP, Katedra divadelních, filmových a mediálních studií FF UP Olomouc, 15. 11. 2013

 

Mgr. PETR ROTREKL

ŽIVOTOPIS

Narodil se 18. ledna 1961 v Opavě. Do roku 1976 navštěvoval Základní školu s rozšířeným vyučováním cizích jazyků (francouzština, ruština). Od dětství se intenzivně věnoval sportu – plavání (mistr republiky na 100 a 200 m znak ve své věkové kategorii) a vodnímu pólu (mistři republiky v kategorii žáci do 16 let). V roce 1980 absolvoval středoškolská studia na Střední zemědělsko-technické škole v Opavě. V letech 1980–1985 studoval na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci, kde získal diplom jako středoškolský učitel aprobace: hudební výchova – ruský jazyk. V rámci studií strávil jeden semestr (1983) v ruském Volgogradu. Po vojenské prezenční službě v letech 1985-1986 v říjnu 1986 nastoupil jako středoškolský učitel na Střední pedagogickou školu v Krnově, kde působil do roku 1993. Kromě vyučování svých předmětů vedl pobočku Hudební mládeže, dramatický kroužek a organizoval kulturní život školy. V ak. roce 1986/1987 absolvoval kurz organizovaný Ministerstvem školství na výuku dramatické výchovy na pedagogických školách. Od roku 1993 do roku 1996 pracoval jako programový ředitel soukromé rozhlasové stanice rádia Ekol.S a později rádia Attack, které mělo výrazné kulturní zaměření a spolupracovalo na mnoha domácích i zahraničních kulturních projektech. Od září roku 1996 je zaměstnán na Magistrátu města Opavy na pozici dramaturga kulturních akcí města a za posledních 19 let se zde podílel na organizaci více než 1 800 kulturních akcí (film, divadlo, hudba, literatura, výtvarné umění). Od roku 1997 do roku 1999 absolvoval na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy dvousemestrální dálkové studium Humanitní vědy a jejich vztah k umění. Jako hlavní dramaturg se podílel na 37 kulturních multižánrových festivalech Další břehy a Bezručova Opava, 19 koncertních cyklech pro abonenty vážné hudby, organizoval 11 Mezinárodních varhanních soutěží Petra Ebena atd. V roce 2005 vyučoval jako externista na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity v oboru Rekreologie, od roku 2007 působí jako externí pedagog Slezské univerzity v Opavě.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Dramaturgie festivalů I, II, Evropská kulturní politika, Regionální kulturní politika

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Redakční práce

Redakční práce na 37 programových bulletinech festivalů Další břehy a Bezručova Opava,

11 vyhlašovacích a soutěžních brožur Mezinárodní varhanní soutěže Petra Ebena, propagační tiskoviny Magistrátu města Opavy v kulturní oblasti

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Od roku 1986 do roku 1993 – vedoucí pobočky Hudební mládeže v Krnově (organizace koncertů, tematických programů, zájezdů na vynikající umělecké festivaly, klubové akce).

Od roku 1992 – lektor Opavského filmového klubu, člen  dvou amatérských divadelních souborů: Podkamenem Podkamenem a Příležitosný divadelní soubor.

1993–1996 – programový ředitel soukromého rádia jsem se podílel na mnoha významných domácích i zahraničních projektech – reklama, reportáže, kulturní servis, koncerty, spolupráce s hudebními i knižními vydavatelstvími a pořadateli kulturních festivalů. 1996 – 1998 spolupráce s Českou televizí Ostrava na pořadu o kultuře – Moravskoslezský salón.

Jako hlavní dramaturg jsem zorganizoval 37 multižánrových kulturních festivalů Další břehy a Beztručova Opava (viz. www.opava-city.cz)

 

 

GRANTY A PROJEKTY

Pravidelné a úspěšné získávání finančních prostředků z grantových pobídek Ministerstva kultury České republiky (Mezinárodní varhanní soutěž Petra Ebena) a Moravskoslezského kraje (Další břehy, Bezručova Opava). Spolupráce na podobě grantového systému Magistrátu města Opavy.

 

 

Mgr. JIŘÍ SIOSTRZONEK, PhD.

ŽIVOTOPIS

Narozen 31. 3. 1954 v Opavě. V letech 1987–1992 absolvoval externí studium na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.) V letech 2001–2006 studoval v doktorandském programu obor andragogika–sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově.

Přednáší na českých univerzitách, zároveň hostuje na univerzitách v Poznani, Katovicích, Krakově, Vratislavi. Je zástupcem vedoucího Institutu tvůrčí fotografie FPF Slezské univerzity v Opavě. Od roku 1993 vyučuje základy sociologie a psychologie umění tamtéž, od roku 1995 i dějiny výtvarného umění a dějiny filmu, pro Ústav bohemistiky a knihovnictví FPF SU přednáší sociologii kultury, animaci kultury. Externě vyučuje vizuální sociologii na Palackého univerzitě v Olomouci na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií a přednáší na UTB ve Zlíně. Je členem Akademických senátů FPF a senátu SU, dále členem mediální rady České televize Ostrava. Je rovněž předsedou občanského sdružení Společnosti přátel muzea Hlučínska.

 

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Sociologie kultury, Animace kultury

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie, stati v knihách, monografiích

SIOSTRZONEK, Jiří. Jaromír Čejka – Jižní Město, fotografický projekt z pražského sídliště z počátku osmdesátých let 20. století. PositiF, Praha 2014, s. 189, ISBN 978–80–87407–11–0.

SIOSTRZONEK, Jiří. Návrat domů aneb cesta legionáře Václava Balcara kolem světa. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3

SIOSTRZONEK, Jiří. Jaroslav Charfreitág -Cesta do Nového světa 1902–1903. PositiF, Praha 2013. ISBN 978–80–87407–07–3.

SIOSTRZONEK, J. Jan Langer: Století Češi. OKO, Opava 2013. ISBN 978–80–905396–0–0.

 

Články v nerecenzovaných časopisech, sbornících, katalozích (výběr)

Studie:

Stati ve sbornících (výběr):

SIOSTRZONEK, Jiří. In 5 let/KLUB ART/ 2009 – 2014. Opava: OKO, 2014, s. 86 – 86.

SIOSTRZONEK, Jiří. In Hodnoty, které chráníme. 20 let městské památkové zóny Opava. Opava, Ostrava 2014, ISBN 978–80–905991–0–9, ISBN 978–80–85034–71–4. s. 104 – 105.

SIOSTRZONEK, Jiří. Iva Mrázková Mosty/ Bridges. Text v katalogu k výstavě. OKO Opava, 2014 s. 7 – 10. ISBN 978–80–905396–3–1.

SIOSTRZONEK, Jiří. Adam Dostál- obrazy, fotografie, objekty. Text v katalogu k výstavě. Galerie Caesar, Olomouc 2014.

SIOSTRZONEK, Jiří. Umění jako návod k proměně vnímání. In.: Prace kulturoznawcze XIV/2. Natura w granicach kultury. WUW Wroclaw, 2012, s. 13 –23. ISSN 0239–6661.

SIOSTRZONEK, Jiří. Hledání identity českého člověka v dokumentární fotografii v 80. a 90. letech dvacátého století. In: Co je české, to je hezké. Sborník esejů na téma české identity v umění a v kreativních a kulturních průmyslech. Institut umění – Divadelní ústav v Praze, Praha 2012, s. 176 –198. ISBN 978–80–7008–289–8.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotograficzna i socjologiczna interpretacj a krajobrazu. In.: Kultura jako kultura. Wydawnictwo Uniwersytetu Wroclawskiego. Wroclaw, 2011. s. 253 – 263. ISBN 978–83–229–3240–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. K čemu slouží fotografům (nejen) sociologická znalost. ed. Siostrzonek, J.: In: Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. s. 37 –79. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Fotografovanie jako sposób umozliwiania poetyckej egzystencji oraz przekazywania wartości. In: Spoleczne dysursy sztuki fotografii. ASP Poznan, Poznan 2010. s. 77–87. ISBN 978–83–88400–50–6

SIOSTRZONEK, Jiří. Animační metody při výuce společenských věd a umění v rámci celoživotního vzdělávání. In. Sborník Animácia euroobčaianstva v miestnej kulture v SR. NOC, Bratislava 2008. 1–37s., ISBN 978–80–7121–301–7.

SIOSTRZONEK, Jiří. Proměny individuálních hodnot člověka jako předpoklad změn ve společnosti. Przemiany indiwidualnych wartości czlowika jako przeslanka zmian zachodzacych w spoleczeństwie. In.: Sborník Wolność, Równość… Sztuka! Galerie Szara v Těšíně. s. 14–32, ISBN 83–923036–1-X. SIOSTRZONEK, Jiří. Příspěvek k animaci kultury. In: Nové impulzy – rozvoj místní kultury. Sborník Národné osvetové centrum, Bratislava 2006, s.121–142. ISBN 80–7121–269–5.

SIOSTRZONEK, Jiří. Nauczanie socjologii w Instytucie Twórczej Fotografii / Výuka sociologie na Institutu tvůrčí fotografie. In: Fotografie dokumentalna w projektach fotograficznych /Dokumentární fotografie ve fotografických projektech. Sborník mezinárodní konference věnované dokumentární fotografii, Galerie Szara, Czieszyn, Slezská univerzita, Opava 2005, s. 39–59. ISBN 83–923036–0–1.

Texty v katalozích (výběr):

Mrtvé město – Opava 1945. (Texty: Dalibor Halátek, Jiří Siostrzonek), PositiF, Praha 2015. Vydalo Statutární město Opava, ISBN 978–80–87407–14–1. Dream Factory Ostrava – 4. ročník divadelního festivalu. (Texty: Tomáš Suchánek, Jiří Siostrzonek), OVArt,o.s. Ostrava 2012. Fojtík, L.: Laciní fórové. Vlastní tisk. 2011. Vebr, I.: Transformace. MSK, Krajský úřad, Opava 2010. ISBN 978–80–254–8810–2. Evžen Sobek: Life in Blue. Brno, 2008. ISBN 978–80–254–1471–2. Dvě města – dvě university. Dwa miasta- dwa uniwersytety. Galerie Magna, Ostrava, 2005. ISBN 80–7248–323–4.

Spolupráce na filmových profilech fotografů pro Českou televizi (náměty, scénáře, redaktorská práce):

Jindra ze Sovince, 1997, 70 min. (n., s., rp.), Dita Pepe, 2007, 10 min. (rp.), Evžen Sobek, 2007, 6 min. (rp.) Jitka Horázná, 2008, 6 min. (n., rp.), Imrich Veber, 2010, 6 min., (n.,s.), Milan Borovička, 2011, 6 min, (n., rp.), Arkadiusz Gola, 2011, 6 min. (n.,s., rp.), Jaroslav Charfreitág, 2012 (n,s,r), Gustav Ulrich, 2012 (n,s,r).

 

Učební texty (skripta, opory pro kombinované studium)

SIOSTRZONEK, Jiří.( ed.): Fotografie a sociologie. Slezská univerzita v Opavě, 2011. ISBN 978–80–7248–656–4.

SIOSTRZONEK, Jiří. Animace kultury (polské inspirace). ITF SU v Opavě 2008, 104 s. ISBN 978–80–7248.

 

 

TVŮRČÍ A UMĚLECKÁ ČINNOST

Od roku 1997 se podílí se na dramaturgii multižánrového festivalu Další břehy a Domu umění v Opavě. Člen řady dalších kulturních nadací a občanských sdružení.

V letech 2006 – 2009 byl spoludramaturgem Jazzového klubu v Opavě.

V letech 1995–2003 byl vedoucím a spoludramaturgem Univerzitního klubu SU v Opavě, kde připravil a realizoval přes 890 pořadů, přednášek a výstav.

Od roku 1973 vedl filmový klub v Opavě.

Od roku 1980 se dramaturgicky podílel na festivalu Diafon v Opavě.

Od roku 1980 byl v dramaturgické radě Klubu mladých a organizoval Filmové dialogy.

Od roku 1990 organizuje v Opavě mezinárodní festival dokumentárních filmů „Jeden svět“.

Člen poroty Trienále architektury, Krakov 2009.

Od roku 2007 je předseda poroty mezinárodní fotografické soutěže v Rybniku (Polsko) se zaměřením na industriální fotografii FOTOPEIN.

Od roku 2010 dramaturg „Klubu dokumentárního filmu OKO při Obecním domě v Opavě“.

Autor několika sbírek poezie (např. Jednou, Praha 1987).

Je režisérem a dramaturgem Gerontologického divadelního souboru (od roku 1996) a hudebního tělesa Děsně fajn (od roku 1982)

Je spoluautorem několika realizovaných divadelních her a scénářů (např. Pobřežní hlídka, Kam zmizel John Plymouth?, Čikita a Pepito, Tichá noc v tiché domácnosti atd. cca 250 repríz v ČR a na Slovensku).

Prakticky i teoreticky se zabývá výtvarným uměním. Ve své výtvarné tvorbě se orientuje na strukturální grafiku, kterou představil na autorských i skupinových výstavách.

Ilustroval několik knih – např. Eva Syřišťová: Skupinová psychoterapie psychóz (Praha 1989), Anastáz Opasek: Z té dálky (Mnichov 1990), Eva Syřišťová: Puklý čas (Brno 1991), Eva Syřištová: Člověk v kritických životních situacích (Praha 1994), Paul Celan: Domov v bezdomoví (Praha 1994).

Od roku 1996 se s Dr. Martinem Klimešem se podílel na dramaturgii Domu umění v Opavě, pro který organizačně připravil mnoho výstav a festival současného avantgardního a experimentálního umění Pohyb – zvuk – prostor.

Připravuje scénáře výstav, vzdělávacích, kulturních pořadů a externě spolupracuje s televizí a rozhlasem.

Spolupracuje s Českou televizí Ostrava (72 realizovaných scénářů pro hudební pořady, publicistika, dokumenty, Ta naše povaha česká, Babylon, Po půlnoci, Sváteční slovo, Kultura.cz aj)

Scénáristicky a redakčně se podílel na hodinovém dokumentu „Jindra ze Sovince“ o Jindřichu Štreitovi na hodinovém dokumentu o festivalu vysokých uměleckých škol „Zlomvaz“, je spoluautorem námětu k hodinovému dokumentu ČT „Sloužili u Wehrmachtu“. Sám rovněž fotografuje, vytvořil soubor Sakrální architektura na Hlučínsku, pracuje na souboru Skrytá poetika města aj.

Jako organizátor, sociolog i jako fotograf se podílel na projektech Lidé Hlučínska 90. let 20. století a Zlín a jeho lidé, Opava na prahu nového tisíciletí.

 

 

GRANTY A PROJEKTY

Je řešitelem a spoluřešitelem řady grantů v rámci FRVŠ, IGS, projektů Ministerstva kultury, Moravskoslezského kraje, Statutárního města Opavy. Je koordinátorem Pilotního projektu hodnocení výsledků tvůrčí umělecké činnosti ke stanovení ukazatelů VKM a B3 pro umělecké školy a fakulty účastnící se Centralizovaného rozvojového projektu na rok 2012.

2012–2015 se podílel na řešení projektu: Intenzifikace internacionálních, mezioborových a intersektoriálních přístupů při studiu CZ.1.07/2.2.00/28.0271.

 

 

STUDIJNÍ POBYTY A PRACOVNÍ STÁŽE V ZAHRANIČÍ (včetně Sokrates/Erasmus)

V roce 2004 absolvoval měsíční stáž na Jagellonské univerzitě v Krakově. Realizoval pedagogické mobility v rámci projektu Erasmus na Institutu Kulturologie univerzity ve Vratislavi (2009–2014), na univerzitách v Bánské Bystrici, v Košicích. Odborná spolupráce s Institutem kulturologie na Vratislavské univerzitě v Polsku na projektu Místa paměti (spolupracují Instituty kulturologie ve Vratislavi, Lvově a ITF v Opavě) od roku 2010.

 

 

VYSTOUPENÍ NA KONFERENCÍCH, SEMINÁŘÍCH, SYMPOZIÍCH, WORKSHOPECH AD.

Od roku 209 se pravidelně aktivně zúčastňuje mezinárodních konferencí Instytuut Kulturoznawstwa Uniwersytetu Wroclawskiego, Opavská škola fotografie. Přednáška v rámci mezinárodního fotografického festivalu Tiff Wroclaw, 2012, Křehké zboží / Delikatne dobra / Fragile goods. Tiff festival: Proces w konstrukcji. Dernisáž. Wroclaw, 2012.

V roce 2006, 2014 organizoval mezinárodní konferenci na téma Fotografie a sociologie v Opavě.

V roce 2014 se podílel na organizaci a přednášel na mezinárodní konferenci v Katovicích – Zabrze.

 

 

OCENĚNÍ

2004: Medailí C. Lelka za kulturní přínos na Hlučínsku.

2007: Cena Petra Bezruče statutárního města Opavy za dlouholetý kulturní přínos městu

2010: Stříbrná medaile Slezské univerzity v Opavě.

 

 

Mgr. TOMÁŠ SUCHÁNEK

ŽIVOTOPIS

Narodil se v Českém Těšíně v roce 1975. Vystudoval Gymnázium Petra Bezruče ve Frýdku-Místku. V roce 2000 absolvoval na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci na Katedře sociologie a andragogiky obory sociologie a andragogika se zaměřením na personální management.

Už za dob studií se stal šéfem obchodního oddělení a později manažerem ostravského Divadla Petra Bezruče, kde na pozici manažera působí do dnes. Od roku 1998 do roku 2002 člen České teatrologické společnosti. V letech 2007-2009 externě působil na Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě.
V roce 2009 založil občanské sdružení Dream Factory Ostrava, jehož je předsedou. Sdružení pořádá největší divadelní festival na severní Moravě Dream Factory Ostrava, jehož je ředitelem a dramaturgem. Je autorem projektu Malé divadlo ostravské ve velkém městě pražském a projektu ABEND, společného divadelního předplatného všech ostravských divadel.

Od roku 2009 externě přednáší na Slezské univerzitě v Opavě, na oddělení Kulturní dramaturgie se zaměřením na divadlo.

Od roku 2013 je komisařem kulturní komise Ministerstva kultury České republiky a od roku 2014 členem strategického týmu Koncepce rozvoje kultury statutárního města Ostravy.

 

VÝUKA PŘEDMĚTŮ

Management kultury I/1, Management kultury II/2

 

 

PUBLIKAČNÍ ČINNOST

Monografie o Divadle Petra Bezruče. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 1998.

Všichni se ptají, komu to hrají. Bakalářská práce, FF UP, Olomouc 1998.

Umění prodávat umění. (Nástin optimalizace prvků marketingového mixu v praxi Divadelní společnosti Petra Bezruče). Diplomová práce, FF UP, Olomouc 2000.

Ročenka Divadla Petra Bezruče 1995-2005. DPB, Ostrava 2006.

 

 

OCENĚNÍ

Červen 2014 – Osobností měsíce Divadelních novin