Studentské Projekty

FESTIVAL NA CESTĚ – závěrečný projekt všech studentů III. ročníku studia

DRAMKROU – Divadelní soubor studentů Slezské Univerzity

NOC DIVADEL – Každoročně pořádaná studenty KDD v Opavě

STUART – Klub malých divadelních forem založená naším studentem ve Studénce

POPLACH – Stand-up comedy show našich studentů

OPAVSKÝ MAJÁLES – Studenti se podílejí na vytváření divadelního dne festivalu

CYKLUS OTEC SLAVNÝCH DĚTÍ – Autorský pořad studentů KDD o otci Karla a Josefa Čapka