Studentský pořad KDD – MUDr. Antonín Čapek

Studenti III. ročníků našeho oboru presentovali svůj autorský přednáškový pořad o otci Karla a Josefa Čapků – MUDr. Antonína Čapka v přednáškovém sále Ústřední městské knihovny v Praze, určený zejména pro kolektiv Společnosti bratří Čapků.

Na podnět šéfa oboru PhD. Hasana Zahiroviće studenti vytvořili
scénář k cyklu autorských historických a biografických přednášek
o životě a odkazu otce slavných dětí Antonína Čapka, českého lázeňského a báňského lékaře, filantropa umění a politicky angažovaného národovce Rakouska-Uherska a První republiky.

Z dobových pramenů, vzpomínek příbuzných, dopisů i autorské
tvorby Dr. Čapka byl vytvořen ku příležitosti 90. vzpomínky jeho úmrtí populárně-naučný pořad. Tři týdny intenzivní práce, heuristického výzkumu a týmové práce daly vzniknout hodinu a půl dlouhému pořadu, který navštívilo v posluchárně ÚMK v Praze přes 70 diváků.

Viz v textu Jakuba Plaskury:

https://www.slu.cz/slu/cz/aktuality/1/318?fbclid=IwAR3fm-LFX4G68nMzparINt4oWBa14jHYj5A-P5QzICtAoA10Y8gZ7MomzAo

FOTOGALERIE