Studenti KDD se připojí ke konferenci oboru Audiovizuální tvorby – Proměny dramaturgie

V Opavě se bude hovořit o proměnách současné dramaturgie

Oddělení audiovizuální tvorby pořádá 23. listopadu od 9:00 konferenci Proměny dramaturgie. Akce, kterou podpořilo Ministerstvo kultury, proběhne v aule Fakulty veřejných politik. Téma letošního ročníku zní: pedagogická východiska dramaturgie. Do Opavy tak přijedou špičkoví aktivní dramaturgové, kteří zároveň působí jako pedagogové na FAMU, JAMU, FAMO i VŠMU v Bratislavě, aby nejen přispěli k reflexi a definování úkolů současných televizních, rozhlasových či filmových dramaturgů, ale také aby sdíleli svoji dobrou pedagogickou praxi a postupy, které při práci se studenty používají.

Napsat komentář